image018

Zowel voor uw kind als voor u is het belangrijk om een wenmomentje te houden. Op deze manier kan uw kind de nieuwe situatie leren kennen met mama of papa aan haar/zijn zijde. Ook voor u is een wenmoment belangrijk. U kan dan eens kijken hoe het eraan toe gaat op de afdeling.

De kinderen leren hun nieuwe omgeving kennen door middel van een wenweek. We vragen u om een week voor de ingeplande startdatum te starten met wennen in de kinderopvanglocatie.

Een voorbeeld van een wenweek:

  • dag 1: twee uurtjes met mama of papa;
  •  dag 2: één uurtje alleen;
  • dag 3: drie uurtjes alleen;
  •  dag 4: een halve dag alleen;
  • dag 5: een volledige dag alleen

Uiteraard is dit slechts een voorbeeld. De wenweek is individueel. Zo uw kindje meer tijd nodig heeft om te wennen, verlengen we, in afspraak met u, de wentijd met enkele dagen. De eerste twee dagen zijn de wendagen gratis, vanaf de derde wendag wordt de ouderbijdrage aangerekend.

Geef een reactie