Het is de bedoeling van ons team om kwaliteitsvolle kinderopvang aan te bieden. De ouders en de kindjes die zij ons toevertrouwen hebben daar recht op. Kwaliteit is naast veiligheid het belangrijkste begrip, en wordt daarom hoog in het vaandel gedragen. Daarnaast wordt er ook veel aandacht besteed aan onze medewerkers die uiteraard ook recht hebben op een kwalitatief hoogstaande werkomgeving. Bij het ontwikkelen van het kwaliteitsbeleid houden wij – binnen het kader van de ons toegestane middelen – rekening met de mogelijkheden op het vlak van personeel, infrastructuur en financiële middelen om een goede werking te realiseren.

Om onze missie waar te maken, waken wij voortdurend over de kwaliteit van de kernprocessen.

In onze opvang voeren wij een pedagogisch beleid waarin het kind centraal staat. Wij vertrekken vanuit de noden, persoonlijke behoeften en het eigen ritme van elk individueel kind, om te groeien naar een warm en veilig groepsgebeuren waar ieder kind de nodige aandacht krijgt om uit te groeien tot een volwaardige kleuter. Wij garanderen een goede verzorging in een kindvriendelijke en veilige omgeving onder continu professioneel toezicht. We zorgen tevens voor aangepaste en evenwichtige maaltijden. Wij volgen de gezondheidstoestand en de algemene ontwikkeling op via observatie. Elk kind beschikt over een persoonlijke observatiefiche.

Geef een reactie